Oposicions 2019. 14/02/2019: data d'inici de les oposicions

Inici de les proves prevista per dia 22 de juny. Mira't la mesa tècnica de 14 de febrer

Termini de sol·licituds previst el mes de març

Vols rebre tota la informació al teu mòbil?
Apunta't al Connecta STEI

 >> Com varen ser les Oposicions 2018?

>> Tota la informació sobre oposicions

Proposta 3 Quadre resum xarxes socials amb xifres

Proposta d'especialitats
Comunicada per Conselleria el 19 de desembre
Cos de Mestres
430 places
  Ma Me Ei Fo TOTAL
Educació infantil 85 10 25 5 125
Educació física 20   4 2 26
Música 10   9 1 20
Pedagogia terapèutica 45   5 3 53
Audició i llenguatge 25   5 1 31
Anglès 35   12 3 50
Educació primària 80 10 32 3 125
TOTAL 115 20 29 4 430
Cos de Secundària
460 places
Administració d'empreses 8 8 3   11
Anglès 64 10 20 3 97
Assessoria i Processos d'Imatge Personal 3 1 1   5
Biologia i Geologia 10 2 5 1 18
Dibuix 8   1   9
Economia 8   3   11
Educació Física 10 3 2 1 16
Filosofia 12 2 3 1 18
Física i Química 14 4 8 1 27
Formació i Orientaciol Laboral 10 4 3   17
Geografía i Història 14 4 2   20
Informàtica 14 2 2   18
Llengua castella i Literatura 24 4 12 2 42
Llengua i literatura catalanes 14   7   21
Matemàtiques 30 2 13 1 46
Organització i Gestió Comerial 5 1 1   7
Organització Processos Manteniment Vehicles 5       5
Orientació educativa 34 3 11 1 49
Processos i productes d'Arts Gràfiques 4       4
Sistemes Electrònics 2   2   4
Sistemes Electrotècnics i Automàtics 2       2
Tecnologia 10 1 2   13
TOTAL 305 43 101 11 460
Cos de Formació Professional
168 places
Cuina i Pastisseria 11 1 6 3 21
Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids 6 1     7
Instal·lacions electrotècniques 11 2 1   14
Manteniment de vehicles 11   2   13
Operacions de producció agrària 6 1 1   8
Perruqueria 3 3 3   9
Procediments Diagnosi Clínica i Ortoprotètica 4 1 1   6
Procidements Sanitaris i Assistencials 11 2 1   14
Processos Comercials 6 1 1   8
Producció d'Arts Gràfiques 5       5
Processos de Gestió Administrativa 11 3 3   17
Serveis a la Comunitat 11 1 2   14
Serveis de Restauració 6 1 3 1 11
Sistemes i Aplicacions Infomàtiques 11 3 4   18
Equips electrònics 2   1   3
TOTAL 115 20 29 4 168
Cos de Professors EOI
12 places
Anglès 6 4 2   12
Inspecció
10 places
Inspecció 8 1 1   10
Vols rebre tota la informació al teu mòbil?
Apunta't al Connecta STEI