Oposicions 2019. 13 de juny: portal de l'opositor activat

Oposicions 2019. Molta sort

Oposicions 2019. Telefon urgencies

Darreres novetats

13 de juny

4 de juny

3 de juny Modificació de les llistes definitives d'admeses i admesos 

>> portal de l'opositor >>


Si encara no tens el codi, posa el teu DNI i fes clic a "No teniu codi o l'heu oblidat". T'enviaran un correu electrònic.


Vols rebre tota la informació al teu mòbil?
Apunta't al Connecta STEI

Descarrega't la nostra guia pràctica

Oposicions 2019. Guia petit


>> Com varen ser les Oposicions 2018?

>> Tota la informació sobre oposicions

Tràmit telemàtic de participació

Reglament estatal i convocatòria

Tribunals

Llistes d'aspirants

Fase d'oposició

Fase de concurs

Meses sectorials

Especialitats
Segons el segon esborrany, de 25 de febrer
Cos de Mestres
430 places
  Ma Me Ei Fo TOTAL
Educació infantil 791+62 91+12 221+32 41+12 125
Educació física 181+22   41 21 26
Música 91+12   81+12 11 20
Pedagogia terapèutica 411+42   51 31 53
Audició i llenguatge 231+22   51 11 31
Anglès 321+32   111+12 31 50
Educació primària 741+62 91+12 291+32 31 125
TOTAL 300 20 92 18 430
Cos de Secundària
460 places
Administració d'empreses 71+13   21+13   11
Anglès 471+42+103+34 71+12+13+14 141+22+33+14 21+13 97
Assessoria i Processos d'Imatge Personal 21+13 11 11   5
Biologia i Geologia 81+12+13 21 51 11 18
Dibuix 71+12   11   9
Economia 71+13   31   11
Educació Física 81+12+13 21+13 21 11 16
Filosofia 101+12+13 21 31 11 18
Física i Química 111+12+23 31+12 71+12 11 27
Formació i Orientaciol Laboral 71+12+23 31+13 21+13   17
Geografía i Història 101+22+23 31+12 21   20
Informàtica 111+12+23 21 21   18
Llengua castellana i Literatura 181+22+33+14 31+13 91+12+13+14 21 42
Llengua i literatura catalanes 111+12+13+14   41+12+13+14   21
Matemàtiques 251+12+43 21 111+12+13 11 46
Organització i Gestió Comerial 41+13 11 11   7
Organització Processos Manteniment Vehicles 41+13       5
Orientació educativa 241+22+83 21+13 91+12+13 11 49
Processos i productes d'Arts Gràfiques 31+13       4
Sistemes Electrònics 21   21   4
Sistemes Electrotècnics i Automàtics 21       2
Tecnologia 81+12+13 11 21   13
TOTAL 305 43 101 11 460
Cos de Formació Professional
168 places
Cuina i Pastisseria 101+12 11 51+12 31 21
Equips electrònics 21   11   3
Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids 61 11     7
Instal·lacions electrotècniques 101+12 21 11   14
Manteniment de vehicles 101+12   21   13
Operacions i equips de producció agrària 61 11 11   8
Perruqueria 31 31 31   9
Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic 41 11 11   6
Procidements Sanitaris i Assistencials 101+12 21 11   14
Processos Comercials 61 11 11   8
Processos de Gestió Administrativa 101+12 31 31   17
Producció d'Arts Gràfiques 51       5
Serveis a la Comunitat 101+12 11 21   14
Serveis de Restauració 61 11 31 11 11
Sistemes i Aplicacions Infomàtiques 101+12 31 31+12   18
TOTAL 115 20 29 4 168
Cos de Professors EOI
12 places
Anglès 41+12+14 31+14 11+14   12
Inspecció
10 places
Inspecció 8 1 1   10

1 Procediment d'ingrés. Torn lliure.
2 Procediment d'ingrés. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat.
3 Accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior.
4 Accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació.

Les places que no es cobreixin dels procediments 2, 3 i 4, s'acumulen al torn lliure.
El procediment 5 (adquisició de noves especialitats) no ocupa plaça.

Vols rebre tota la informació al teu mòbil?
Apunta't al Connecta STEI