General

L'STEI demana als equips directius que no es prestin a catalogar les places amb requisit d’anglès

Al llarg d’aquesta setmana, els tècnics de la Conselleria s’han reunit amb els equips directius per a explicar-los el projecte de decret de Tractament Integrat de Llengües. Segons hem pogut saber, des de la conselleria es vol forçar els equips directius perquè siguin ells els responsables d’establir quines han de ser les places que han d’aparèixer perfilades amb el requisit d’anglès per al curs 2013-2014.

Des de l’STEI consideram inadmissible que es carregui aquesta gran responsabilitat damunt els equips directius, que es veuran obligats a haver de prendre decisions que poden suposar un perjudici per als propis companys de feina. També veiem perillós i molt subjectiu que algú aprofiti aquesta atribució que se li vol atorgar per a treure’s del davant persones que no són de la seva corda.

Feim crida a tots els equips directius perquè mostrin la seva discrepància a aquesta manera d’actuar de la Conselleria d’Educació i es neguin a executar una mesura que, a més, no els correspon. I els encoratjam a presentar una “esmena a la totalitat” al decret de Tractament Integrat de Llengües, del qual en demanam la seva retirada immediata per la seva manca de fonament pedagògic, perquè és un despropòsit majúscul i perquè suposa un atac sense precedents a la presència de la llengua catalana en el nostre horari lectiu per damunt del que marca el Decret de Mínims.

L'STEI denuncia que GESTIB contempla els dies de viatges d’estudis com a absències justificades

Tal com hem sabut recentment, el programa GESTIB dels centres contempla que els dies de viatge d’estudis comptin com a absències justificades del professorat. Des de l’STEI consideram inadmissible que aquests dies siguin considerats faltes del professorat, quan són jornades que formen part de la programació general del centre, han estat aprovades pels òrgans de govern dels centres docents, en elles es treballen aspectes del currículum de l’etapa corresponent i el professorat hi dedica moltes hores, molt per damunt del seu horari diari setmanal.

Des de l’STEI exigim una rectificació immediata per part de la Conselleria d’Educació i que aquests dies no es considerin absències justificades del professorat, ja que es troben atenent els seus alumnes i exercint la seva tasca docent amb la màxima responsabilitat.

L'STEI presenta recurs contra el Pacte Social per l'Educació

L’STEI ha presentat un recurs de reposició previ al contenciós administratiu contra la Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 27 de febrer de 2013 per la qual es crea la Comissió Tècnica i la Comissió de Supervisió del Pacte Social per l’Educació de les Illes Balears, publicada al BOIB número 36 de 16 de març de 2013.

Llegeix més...