General

Es renova el Consell Escolar de Mallorca (CEM)

Dimarts dia 12 de febrer  va tenir lloc, a la sala de plens del Consell Insular de Mallorca, el Ple de constitució del Consell Escolar de Mallorca (CEM)

La sessió començà amb la benvinguda del Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles Mascaró.

Entre altres afers es va aprovar la Memòria de 2018, es va presentar el pla de feina de 2019,  es va ratificar la selecció de l’entitat que formarà part del “grup n” que recau sobre l’assemblea 0-3, també es va presentar el Document Marc de la Comissió Tècnica 0-3,  es van elegir els membres de la comissió permanent, de la qual l’STEI Intersindical en formarà part, es van nomenar els membres que formaran la Junta electoral que coordinarà, per primera vegada, l’elecció de la Presidència i la Vicepresidència del CEM, i també tindrà una comissió supramunicipal.

Llegeix més...

L’STEI celebra que el Consell Escolar de l’Estat acomiadi la LOMCE

La Confederació d’STEs, de la qual forma part l’STEI Intersindical, expressa la seva satisfacció per la decisió del Consell Escolar de l’Estat de derogar la LOMCE, un compromís adquirit per la majoria parlamentària i recolzat per la major part de la comunitat educativa, tot i que els temps no han estat de cap manera suficients per a garantir un debat assossegat i una major participació.

En el Ple del Consell Escolar de l’Estat celebrat ahir, es varen proposar modificacions a l’Avantprojecte de Llei de Llei Orgànica de la ministra Celaá que derogarà la LOMCE. Els STEs, en les seves 57 esmenes, han posat de relleu la necessitat de l’aprofundiment en la democratització dels centres, l’objectiu d’assolir la laïcitat del nostre sistema educatiu i, de manera urgent, garantir la coeducació en aquest; amb l’aportació dels recursos materials i humans que es requereixen.

Algunes de les esmenes dels STEs que s’han acceptat fan referència a l’eliminació d’una observació de la Comissió Permanent del Consell Escolar de l’Estat que atorgava al Govern estatal el fet de decidir sobre el castellà a les Comunitats autònomes. Una altra esmena guanyada recull que “en cap cas els resultats de les avaluacions externes dels centres podran ser utilitzats per a l’establiment de classificacions entre aquests”.

Però una de les esmenes que no ha quedat aprovada, concretament la 438, feia referència a la petició que aquesta Llei Celaá vengués acompanyada d’una Llei de Finançament.

L’STEI Intersindical considera que la LOMCE ha suposat un retrocés sense precedents en el nostre sistema educatiu, amb més motiu perquè ha anat acompanyada d’una dràstica reducció pressupostària i d’un programa de retallades que semblaven tenir com a objectiu devaluar el nostre sistema educatiu. Per tant, qualsevol passa que es doni per a la seva derogació benvinguda sigui.

Palma, 10 de gener de 2019

L’STEI Intersindical se suma a les mostres de condol per Jaume March

L’STEI Intersindical s’afegeix a les mostres de reconeixement a la tasca de Jaume March i expressa el seu condol a la seva família i amics. Des del nostre sindicat recordam d’una manera especial la seva lluita coratjosa, sostinguda i del tot compromesa en defensa del català i d’un ensenyament de qualitat.

L’STEI Intersindical valora i agraeix la trajectòria de Jaume March, sempre vinculada al món de l’educació, com a docent i durant molt anys com a director d’institut. La seva darrera dedicació ha estat com a cap del Departament Planificació i Centres de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, una tasca en la qual ha invertit tots els seus sabers i esforços, al llarg d’aquesta legislatura.

Des de l’STEI Intersindical ens afegim a les paraules que avui matí li dedicava el seu director general Antoni Morante: en Jaume March ha estat un “apassionat de l’educació fins el darrer moment”.

Descansi en pau.

Palma, 7 de gener de 2019

Eleccions sindicals 2018. Llocs de votació i dubtes freqüents

On i quan puc votar?

Les votacions són dimarts, 4 de desembre, de les 13h a les 18h, a la mesa on correspongui el teu centre.

Cerca el teu centre per saber la mesa on et pertoca votar.

També pots mirar la teva mesa al portal del personal > Cens electoral > Mesa electoral

Si estic de baixa anar a votar?

Efectivament. Pots anar a votar, sense cap problema

Perquè no hi ha mesa a cada centre?

L’STEI va demanar que tots els docents poguessin votar al seu centre per facilitar el dret a vot i la participació democràtica així com per no alterar gaire la jornada escolar. La proposta va ser rebutjada per tots els altres sindicats sense escoltar els docents.

Moltes persones han d’anar a votar a un altre municipi i recórrer més de 20 quilòmetres per anar i tornar.

Dubtes freqüents

Si tens cap dubte respecte a com anirà el dia, t'hem preparat la resposta a les preguntes més freqüents

Proposta de nou acord de millora sociolaboral i retributiva

Resum mesa sectorial 14 de novembre

L'STEI reclama que qualsevol acord ha de contemplar un nou pacte d'estabilitat per al professorat interí

A la mesa d’avui el conseller d’Educació ens ha proposat la negociació, a partir del mes de gener d’un nou acord.

En la seva exposició ha posat en valor l’acord marc de recuperació dels drets firmat al setembre de 2015 i ratificat a la mesa sectorial de 9 d’octubre del mateix any, i ens ha explicat que ara cal anar més enllà i per això planteja un 2n acord de millora estructurat en els següents blocs:

  • Propostes de millora salarial.
  • Mesures de normativa (decret interinitats, per exemple)
  • Millores estabilitat dels docents, consistent en allargar convocatòries d’oposicions fins l’any 2023 i augmentar la plantilla orgànica de tots els centres educatius.
  • Contractació de 350 nous professors  pel curs 19-20.
  • Mesures pedagògiques (ràtios, ATEs …)
  • Mesures de política educativa (desenvolupament pla 0-3 anys)

Rèplica de l'STEI

La conselleria no ens ha lliurat cap documentació per poder analitzar de cara a la mesa.

El conseller es va comprometre públicament a venir a mesa en el passat mes de setembre per fer una valoració de les oposicions de 2018 i presentar aquesta nova proposta, compareix el 14 de novembre.

En el projecte de llei de pressuposts de 2019 no apareix la derogació del decret 5/2012 d’1 de juny, i tampoc cap mesura de les que ens acaba d’anunciar . Hem reclamat que algunes de les qüestions plantejades ja haurien d’aparèixer l’any 19, a partir de gener i d’altres a setembre 19, inici curs 19-20.

Hem recordat que cal aconseguir la totalitat dels punts pendents de l’acord Marc, com són: quotes de secundària a 18 hores, reducció de majors de 55 anys a totes aquelles persones que ho demanen, inclús amb canvi de centre, i cobrament e l’estiu a totes aquelles persones interines que han fet un mínim de 165 dies de feina al llarg del curs. També hem fet referència a aquells centres que tenen ràtios per damunt d’allò que preveu l’acord.

Hem manifestat que els 35 milions  d’euros que preveu el pressupost per infraestructures son insuficients per fer front a la manca d’espais provocada per l’augment any rera any de la població escolar

Respecte a l’estabilitat del professorat amb l’actual concurs oposició com a únic sistema, hem reclamat negociar un nou pacte d'estabiliat per al professorat interí i la substitució del RD 276 d’accés a la funció pública per un nou Rd que en el marc de l’article 61.6 de l’EBEP reguli  la doble via d’accés, i com a pla B la no eliminatorietat de les proves en el concurs oposició.

També hem reclamat que dins l’apartat de mesures pedagògiques es negociï a la mesa sectorial un pla per l'èxit escolar.

Al darrer torn de paraula el conseller s’ha compromès a lliurar a la mesa sectorial un informe de valoració de l’acord marc i li hem contestat que allò que volem no és un informe, sinó és l'acompliment estricte de l'Acord Marc.

 

Secretaria ensenyament públic.

14 de novembre de 2018

Nova ordre d'orientació

Amb la nova ordre s'incrementa l'orientació als CEIPs

A la Mesa Sectorial de dia 30 d'octubre, s’ha tractat l’Ordre que regularà el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’STEI hi ha votat a favor ja que l’augment de places d’orientador, des de l’inici de la legislatura, ha estat de 90 persones. A més, hem aconseguit el compromís de la Conselleria que s’acompleixin les condicions següents:

Llegeix més...
Pàgina 11 de 80