General

CAP. Convocatòria extraordinària

S’ha obert un nou termini de matrícula del CAP del 2 de desembre al 23 de gener.
El curs es desenvoluparà entre els mesos de febrer i juliol de 2009.

Més informació