Es renova el Consell Escolar de Mallorca (CEM)

Dimarts dia 12 de febrer  va tenir lloc, a la sala de plens del Consell Insular de Mallorca, el Ple de constitució del Consell Escolar de Mallorca (CEM)

La sessió començà amb la benvinguda del Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles Mascaró.

Entre altres afers es va aprovar la Memòria de 2018, es va presentar el pla de feina de 2019,  es va ratificar la selecció de l’entitat que formarà part del “grup n” que recau sobre l’assemblea 0-3, també es va presentar el Document Marc de la Comissió Tècnica 0-3,  es van elegir els membres de la comissió permanent, de la qual l’STEI Intersindical en formarà part, es van nomenar els membres que formaran la Junta electoral que coordinarà, per primera vegada, l’elecció de la Presidència i la Vicepresidència del CEM, i també tindrà una comissió supramunicipal.

1   2

3

Font: Consell Escolar Mallorca