L’STEI celebra que el Consell Escolar de l’Estat acomiadi la LOMCE

La Confederació d’STEs, de la qual forma part l’STEI Intersindical, expressa la seva satisfacció per la decisió del Consell Escolar de l’Estat de derogar la LOMCE, un compromís adquirit per la majoria parlamentària i recolzat per la major part de la comunitat educativa, tot i que els temps no han estat de cap manera suficients per a garantir un debat assossegat i una major participació.

En el Ple del Consell Escolar de l’Estat celebrat ahir, es varen proposar modificacions a l’Avantprojecte de Llei de Llei Orgànica de la ministra Celaá que derogarà la LOMCE. Els STEs, en les seves 57 esmenes, han posat de relleu la necessitat de l’aprofundiment en la democratització dels centres, l’objectiu d’assolir la laïcitat del nostre sistema educatiu i, de manera urgent, garantir la coeducació en aquest; amb l’aportació dels recursos materials i humans que es requereixen.

Algunes de les esmenes dels STEs que s’han acceptat fan referència a l’eliminació d’una observació de la Comissió Permanent del Consell Escolar de l’Estat que atorgava al Govern estatal el fet de decidir sobre el castellà a les Comunitats autònomes. Una altra esmena guanyada recull que “en cap cas els resultats de les avaluacions externes dels centres podran ser utilitzats per a l’establiment de classificacions entre aquests”.

Però una de les esmenes que no ha quedat aprovada, concretament la 438, feia referència a la petició que aquesta Llei Celaá vengués acompanyada d’una Llei de Finançament.

L’STEI Intersindical considera que la LOMCE ha suposat un retrocés sense precedents en el nostre sistema educatiu, amb més motiu perquè ha anat acompanyada d’una dràstica reducció pressupostària i d’un programa de retallades que semblaven tenir com a objectiu devaluar el nostre sistema educatiu. Per tant, qualsevol passa que es doni per a la seva derogació benvinguda sigui.

Palma, 10 de gener de 2019