Proposta de nou acord de millora sociolaboral i retributiva

Resum mesa sectorial 14 de novembre

L'STEI reclama que qualsevol acord ha de contemplar un nou pacte d'estabilitat per al professorat interí

A la mesa d’avui el conseller d’Educació ens ha proposat la negociació, a partir del mes de gener d’un nou acord.

En la seva exposició ha posat en valor l’acord marc de recuperació dels drets firmat al setembre de 2015 i ratificat a la mesa sectorial de 9 d’octubre del mateix any, i ens ha explicat que ara cal anar més enllà i per això planteja un 2n acord de millora estructurat en els següents blocs:

  • Propostes de millora salarial.
  • Mesures de normativa (decret interinitats, per exemple)
  • Millores estabilitat dels docents, consistent en allargar convocatòries d’oposicions fins l’any 2023 i augmentar la plantilla orgànica de tots els centres educatius.
  • Contractació de 350 nous professors  pel curs 19-20.
  • Mesures pedagògiques (ràtios, ATEs …)
  • Mesures de política educativa (desenvolupament pla 0-3 anys)

Rèplica de l'STEI

La conselleria no ens ha lliurat cap documentació per poder analitzar de cara a la mesa.

El conseller es va comprometre públicament a venir a mesa en el passat mes de setembre per fer una valoració de les oposicions de 2018 i presentar aquesta nova proposta, compareix el 14 de novembre.

En el projecte de llei de pressuposts de 2019 no apareix la derogació del decret 5/2012 d’1 de juny, i tampoc cap mesura de les que ens acaba d’anunciar . Hem reclamat que algunes de les qüestions plantejades ja haurien d’aparèixer l’any 19, a partir de gener i d’altres a setembre 19, inici curs 19-20.

Hem recordat que cal aconseguir la totalitat dels punts pendents de l’acord Marc, com són: quotes de secundària a 18 hores, reducció de majors de 55 anys a totes aquelles persones que ho demanen, inclús amb canvi de centre, i cobrament e l’estiu a totes aquelles persones interines que han fet un mínim de 165 dies de feina al llarg del curs. També hem fet referència a aquells centres que tenen ràtios per damunt d’allò que preveu l’acord.

Hem manifestat que els 35 milions  d’euros que preveu el pressupost per infraestructures son insuficients per fer front a la manca d’espais provocada per l’augment any rera any de la població escolar

Respecte a l’estabilitat del professorat amb l’actual concurs oposició com a únic sistema, hem reclamat negociar un nou pacte d'estabiliat per al professorat interí i la substitució del RD 276 d’accés a la funció pública per un nou Rd que en el marc de l’article 61.6 de l’EBEP reguli  la doble via d’accés, i com a pla B la no eliminatorietat de les proves en el concurs oposició.

També hem reclamat que dins l’apartat de mesures pedagògiques es negociï a la mesa sectorial un pla per l'èxit escolar.

Al darrer torn de paraula el conseller s’ha compromès a lliurar a la mesa sectorial un informe de valoració de l’acord marc i li hem contestat que allò que volem no és un informe, sinó és l'acompliment estricte de l'Acord Marc.

 

Secretaria ensenyament públic.

14 de novembre de 2018