Nova ordre d'orientació

Amb la nova ordre s'incrementa l'orientació als CEIPs

A la Mesa Sectorial de dia 30 d'octubre, s’ha tractat l’Ordre que regularà el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’STEI hi ha votat a favor ja que l’augment de places d’orientador, des de l’inici de la legislatura, ha estat de 90 persones. A més, hem aconseguit el compromís de la Conselleria que s’acompleixin les condicions següents:

  • En primer lloc, l’Administració ha d’assumir que la implantació del nou model d’orientació no suposi, en cap cas, la supressió de cap plaça de les persones que en aquests moments fan feina als EOEP o EAP; sobretot si tenim en compte que ens trobam en un moment de transició amb una cada vegada major presència de personal d’orientació en els centres.
  • Des de l’STEI també hem demanat que les places dels diferents serveis d’orientació, com l’EAC l’EADISOC, l’EADIVI i altres, siguin de plantilla orgànica i es dotin a través del concurs de trasllats. Des de l’Administració ens han assegurat que, quan aquests serveis estiguin una mica més “rodats” i implantats, les seves places tendran la categoria de plantilla orgànica i es dotaran per concurs de trasllats.
  • Per altra banda, l’STEI ha recollit el compromís dels responsables de la Conselleria d’Educació de tornar a negociar el concepte d’itinerància per al personal que treballa en els EOEP, EAP o que fa feina en dos centres. La nostra petició, en aquest sentit, és la recuperació de l’antic concepte d’itinerància i la tornada al model anterior, tant pel que fa al cobrament de les dietes per a desplaçament com a la corresponent reducció horària.  

 

Palma, 30 d'octubre de 2018