Valoració d’STEI Intersindical sobre "acord de propostes per a la negociació tripartida per enfortir

El document "acord de propostes per a la negociació tripartida per enfortir el creixement econòmic i l'ocupació" subscrit recentment pel govern de l'estat Espanyol, les patronals (CEOE i CEPYME) i dos sindicats (UGT i CCOO) no és més que una declaració d'intencions sobre com gestionar l'alt nivell d'atur de llarga durada.
Després de gairebé tres anys de govern de Rajoy que ha governat a força de decrets aplicant reforma després reforma, sense diàleg ni consens, ens trobem amb un altre escenari polític, amb un suposat canvi radical en la seva forma d'actuar. A partir d'ara sembla que les polítiques encaminades a resoldre el problema de la desocupació van a anar en direcció oposada. En aquest context cal entendre la reunió del 29 de juliol entre el govern, les patronals i els sindicats. Una reunió l'últim dimarts del mes de juliol on es pacta un acord que afecta el conjunt de les treballadores i treballadors amb ocupació o sense ocupació. Sembla que tots els assistents a la reunió s'han oblidat que la reforma laboral i la política d'ocupació de Rajoy han empitjorat dràsticament la situació laboral i social i han deixat sense feina o amb una ocupació molt precària a milions de treballadores i treballadors.

 

L'acord de 29 de juliol parla de consens i cohesió social com a forma de millorar l'Estat de Benestar. El govern i la patronal ho fan quan l'incipient Estat de Benestar està sent destruït per ells mateixos. Els mateixos que en aquest acord parlen de millorar-lo i tot això quan, en la realitat, ho estan destruint, de manera injustificada, amb crueltat i sense pietat cap als treballadors i treballadores, les persones aturades, les dones, les persones joves, les persones nouvingudes i els sectors de població amb risc d'exclusió social, desfavorits, o pràcticament desnonats.

 

Sembla que el govern espanyol, la patronal i els sindicats signats han descobert el 29 juliol 2014 que
• Dels 5.623.000 desocupades i desocupats que existeixen a l'estat espanyol, 3.494.000 són aturats de llarga durada.
• Hi ha 740.500 famílies sense cap tipus d'ingrés.
• La cobertura a la desocupació només cobreix al 57,7%
• El 62,1% de les persones aturades ho són de llarga durada i el 54,9% i els seus estudis com a màxim són l'ESO.
• Entre els majors de 45 anys el percentatge d'aturats de llarga durada s'eleva al 71%, la majoria d'aquests aturats procedeixen d'activitats que han sofert una destrucció estructural d'ocupació ja que la seva activitat s'ha reduït o eliminat.

 

Estem acostumats que el govern i les patronals ens pretenguin enganyar manipulant les dades reals per amagar la crua realitat que travessa la majoria de les ciutadanes i ciutadans però ens resulta incomprensible que UGT i CCOO subscriguin aquest acord. I més quan aquest document no suposarà cap canvi en les polítiques socials i laborals del govern i de les patronals

 

A més, xoca, si més no, que enmig d'unes mesures populistes on proposen baixar impostos a determinats segments de la població amb més ingressos (el que suposa una minva d'ingressos per a les arques públiques), es parli d'habilitar 2.500 milions d'euros per corregir la desviació d'ocupació que el mateix govern ha originat. El document sembla més aviat un element més de propaganda del govern per reforçar les seves actuacions que per millorar la formació, la qualitat de l’ocupació i l'estabilitat o acabar amb l'exclusió social. En aquest acord d'intencions es parla una altra vegada de Formació, programes formatius i Formació Professional Dual ... Des del nostre punt de vista no hi ha més que bones voluntats sense compromisos reals o recopilacions de mesures ja existents i fracassades que no han portat a cap millora en l'ocupació o en les prestacions a la gent aturada i precària, més aviat a tot el contrari.

 

A més, al final del document apareix el tema de la flexibilitat en la funció pública i la reforma de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Nosaltres sabem que cada vegada que aquest utilitza la paraula flexibilitat ho fa per abordar reformes que signifiquen retallades en el sector públic que redunden directament sobre el conjunt de la societat i el personal que treballa.

 

Per tot això, l’STEI Intersindical rebutja l'acord subscrit el dia 29 de juliol per no suposar un canvi real en les polítiques socials, laborals i d'ocupació. Un acord que s'ha fet, un cop més, a esquena de les treballadores i treballadors i del conjunt de la població i que no conté mesures com la renda bàsica garantida, una reforma fiscal professava o mesures per donar suport a la creació d’ocupació. Davant tot això, el sindicat aposta per l'organització i la lluita per acabar amb les polítiques antisocials del govern espanyol i de les patronals.


Palma, 31 juliol de 2014.