Pla Global de Millora per a l’ensenyament públic

Més finançament de l’estat
Més pressupost per a l’educació
Pla Global de Millora per a l’ensenyament públic

Ara que es tracta el tema dels pressuposts, tant a Madrid com a la nostra comunitat, l’STEI-i insta el Govern de les Illes Balears a posar-se ferm davant el govern de l’estat per defensar un nou sistema de finançament per a les Illes Balears, el qual tengui present la població real, l’elevat cost de la vida, l’esforç fiscal que els ciutadans de les illes han fet sempre o l’injust dèficit històric que ha patit en temes de finançament.

Així mateix l’STEI-i l’insta a complir l’acord de govern on s’assumia el compromís de duplicar la partida pressupostària dedicada a educació fins a arribar al 6% del PIB de les Illes Balears en aquesta legislatura.

També li exigeix que elabori i aprovi un pla global per a la millora de l’ensenyament públic a les Illes Balears, consensuat amb tota la comunitat educativa per tal d’ajuntar esforços i treballar tots en la mateixa direcció, perquè els ciutadans de les Illes Balears puguin trobar en l’ensenyament públic les millors condicions educatives i formatives.