Convocatòries d'especialistes 2018-19. 16 de desembre: 3a convocatòria admesos provisional

3a convocatòria - de 8 de desembre

Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de desembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019

Llistes

Funcions

  • Alemany
  • Francès
  • Equips electrònics
  • Instal·lacions electrotècniques
  • Mecanitzat i manteniment de màquines,
  • Instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i fluids
  • Sistemes i aplicacions informàtiques
  • Llengua de signes

termini de presentació de sol·licituds
del 10 a 17 de desembre, ambdós inclosos
model de sol·licitud

2a convocatòria - de 18 de setembre

1a convocatòria - de 7 de juliol