Convocatòries d'especialistes 2018-19. 8 de desembre: 3a convocatòria

3a convocatòria - 8 de desembre

Es publica dia 8 de desembre al BOIB. Serà presencial.

  • Alemany
  • Francès
  • Equips electrònics
  • Instal·lacions electrotècniques
  • Mecanitzat i manteniment de màquines,
  • Instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i fluids
  • Sistemes i aplicacions informàtiques
  • Llenguatge de signes

2a convocatòria -18 de setembre

1a convocatòria - 7 de juliol