Concert MUFACE 2018-19

Recomanem a tot el personal funcionari de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa.

Novetats del conveni de l'any 2018

S'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari

  • gener
  • juny

Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació).

També podeu presentar una queixa o suggeriment.

Catàleg d'entitats

Web de MUFACE 

Impresos de partes de baixa i altres prestacions

Publicat al BOE 316 de 29/12/17

Des de l’STEI ens alegram de les millores que tendrà el nou concert de MUFACE per als propers dos anys, 2018 i 2019. El fet de saber que hi haurà una partida de 114 milions d’euros per damunt dels concerts anteriors per renovar i reformar l’assistència sanitària, que suposarà un pressupost de 2.191 milions d’euros, hem de dir que ens anima una mica més.

Des de fa molts d’anys ens hem queixat i hem fet molts d’escrits en què manifestàvem el malestar i la minva de prestacions, i ara pareix que la cosa millorarà perquè hi haurà més diners gràcies a l’aportació del Govern de l’Estat i l’increment de nous funcionaris per als propers anys. En aquests moments som 1.175.787 mutualistes, i hi ha previsions d’un augment de 100.000 més de nous per les properes ofertes d’ocupació pública com a conseqüència de l’Acord signat entre el Ministeri d’Hisenda i els sindicats.

Les principals novetats a tenir en compte són aquestes:

  • Hi haurà dos períodes de canvi d’entitat mèdica: una el mes de gener, i l’altre el mes de juny.
  • Es vol activar la targeta electrònica per a tots els mutualistes.
  • Es vol impulsar una col·laboració amb el telèfon 112 per a mutualistes en situació d’emergència.
  • S’inclourà la cirurgia robotitzada i la radioteràpia intraoperativa, que permetrà una recuperació més ràpida i còmoda.
  • Es crearà un sistema d’incentius per afavorir la protecció assistencial de les persones majors i una major oferta de serveis sanitaris, a més dels que figuren dins el concert.
  • S’establirà la cobertura de les cures pal·liatives a domicili.
  • S’amplia el període assistencial al nadó acabat de néixer fins a l’alta hospitalària.
  • Es fa una aposta per la modernització i les TIC amb l’extensió dels catàlegs digitals dels quadres mèdics.