Procediment de prevenció de riscs laborals 2020-21 (COVID-19)

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a la Conselleria d'Educació a protegir de manera especial als treballadors especialment sensibles, que el Ministeri de Sanitat ha anomenat.

Treballadors especialment sensibles (TES)

 • Malaltia pulmonar crònica*.
 • Diabetis.
 • Insuficiència renal crònica*.
 • Immunodepressió.
 • Càncer en fase de tractament actiu.
 • Malaltia hepàtica crònica severa.
 • Obesitat mòrbida (IMC> 40)*.
 • Embaràs.
 • Majors de 60 anys.
 • Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.

*Ampliació dels TES a data del 22 de maig de 2020

Sol·licita l'estudi
a partir del 15 d'agost

Instruccions per al tràmit

Qüestions a tenir en compte

Ja vares demanar l'avaluació en relació a la COVID-19 a finals del curs 2019-2020?

Has de tornar a sol·licitar l'estudi. A l’apartat expòs has d’escriure:

 • Si no hi hagut canvis ni en el teu lloc de feina, ni en el teu estat de salut, "Sense canvis"
 • Si hi hagut canvis en el teu lloc de feina o en el teu estat de salut, "Ja avaluat, precís revisió per qüestions de salut/canvis en el lloc de feina"

Sol·licites per primera vegada l’estudi?

A l’apartat expòs has d’escriure:

 • "Primera avaluació"

Dades personals

Recorda indicar les teves dades de contacte (centre de treball, telèfon i correu electrònic)

A l’hora d’emplenar la sol·licitud no facis referència a cap dada de salut. Si és necessari, el Servei de Prevenció es posarà en contacte amb tu per sol·licitar informació addicional.

COVID-19 i presa de possessió

Sol·licitar l'estudi no condicionarà la presa de possessió per al curs 2020-2021

Tothom que sigui considerat treballador especialment sensible (TES) hauria de sol·licitar un informe al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Amagar aquest fet no té cap sentit i és totalment temerari. Heu de saber que res d'això té cap conseqüència negativa en relació amb la feina.

Sigui quina sigui la conclusió d'aquest informe, no afectarà, en cap cas, la presa de possessió per al curs 2020-21. La casella que fa referència a la "incapacitat per impartir docència" que s'ha de marcar a l'hora de fer el tràmit previ a la presa de possessió es refereix a la pròpia capacitat per desenvolupar les tasques docents, no al fet que les condicions del centre siguin de risc per a nosaltres, que és el que pot dictar l'informe de riscs laborals.