Concurs de trasllats 2019-20. 6 oct: guia, convocatòria

Descarreg'at la nostra guia

Concurs 1819 Guia banner

Termini de presentació de sol·licituds
del 6 al 27 de novembre, ambdós inclosos

>> Accés al tràmit >>

>> Consulta la teva baremació >>
accés al portal del personal

Convocatòria

Cossos docents

Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació

Termini de presentació de sol·licituds
del 6 al 27 de novembre, ambdós inclosos

>> Accés al tràmit >>

>> Consulta la teva baremació >>

Cos d'inspectors

Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspetors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació

Termini de presentació de sol·licituds
del 6 al 27 de novembre, ambdós inclosos

>> Sol·licitud de participació >>