Comissions de serveis 2019-20. Sol·licituds: del 24 al 30 de maig

Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’abril 2019 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2019-2020 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Termini de presentació de sol·licituds
del 24 al 30 de maig ambdós inclosos

>> Accés al tràmit >>