Comissions de serveis 2019-20. Mesa sectorial de 27 de març

Termini previst de sol·licituds
entre el 24 i el 30 de maig

Opositors 2017 i 2018

Els opositors dels anys 2017 i 2018 podran demanar comissions de serveis a la mateixa illa en què han aprovat les oposicions únicament pel motiu de conciliació de la vida familiar i laboral.

Altres qüestions a tenir en compte

Per altra banda, per part de l’STEI Intersindical es varen demanar a la Conselleria els punts següents:

  • Que es mantingués la redacció literal del punt 1.d) tal com apareixia a la Resolució de l’any passat. Això és: Per altres motius personals, (...) que han de ser degudament acreditats i han de ser valorats discrecionalment per la Direcció general de Personal Docent. Amb la redacció que proposa l’Administració per a la convocatòria d’enguany, hi pot haver supòsits que quedin fora de la normativa, un fet que pot crear una situació de desemparament a certes persones.
  • Que els opositors dels anys 2017 i 2018 poguessin demanar comissió de serveis per formar part dels equips directius, com es podia fer en la convocatòria de l’any passat.
  • Que el percentatge màxim de la quota dels centres per a comissions de serveis per raó de serveis en el centre sigui del 10% com l’any passat, i no del 15% com es pretén per a enguany.

Restam a l’espera de veure quines d’aquestes peticions seran tingudes en compte per part de la Direcció General de Personal Docent i, per tant, incorporades en el redactat definitiu de la Resolució de la convocatòria de comissions de serveis per al curs 2019-2020.  

Precs i preguntes

A l’apartat de Precs i preguntes, vàrem tornar a demanar a la Conselleria que la gent que fa feina a Eivissa i a Menorca pugui fer els exàmens de la primera part de les oposicions (tema i cas pràctic) en aquestes illes, tal com es fa amb les proves d’accés a la universitat.  

També vàrem demanar explicacions del fet pel qual les causes d’exclusió dels tribunals no havien passat per Mesa Sectorial i per què no s’havia inclòs dins aquestes causes el fet de tenir reducció de jornada.