Actualitat

Demanam l'increment salarial al P.A.S.

Des de l'STEI denunciam que el personal d'administració i servis dels centres concertats seguiexen cobrant la seva nòmina segons les taules salarials de 2018.

Demanam a la mesa del conveni col·lectiu, que es reuneix a Madrid, més agilitat en la negociació. La darrera reunió va tenir lloc el 29 de maig. I consideram que no hauria de posar-se en qüestió que l'increment del PAS fos exacmanet el mateix que el que perceben els docents, del 2'375% per al 2019.

Vegeu el comunicat

DM 24-09-2019

Resolució provisional sexennis: gener i febrer 2019

Han sortit publicades a la plana web de la Conselleria d'Educació les Resolucions provisionals de sexennis de les sol·licituds presentades els mesos de gener i febrer 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació (27 de maig), fins dia 7 de juny.

Resolució gener

Resolució febrer

Sol·licitud de la reducció horària a secundària

Han sortit publicades les instruccions per sol·licitar la reducció horària a 23 hores per al professorat de secundària el curs 2019-2020.

Aquesta reducció afecta les persones que tenguin jornada completa o una jornada de 23 hores en un o més centres, exclusivament en els nivells concertats d'ESO, FP i Batxillerat.

Els centres tenen un termini fins a dia 10 de juny per introduir les dades al GestIB.

Important: les persones majors de 50 anys que ja gaudeixen la reducció en el curs actual també han de fer la sol·licitud.

Vegeu les instruccions.

Vegeu l'annex.

Pàgina 2 de 36