Actualitat

VI Conveni: Noves taules salarials 2017 per a centres en pagament delegat

El 22 d'agost de 2017 es varen publicar al BOE les noves taules salarials per a centres en pagament delegat referides al VI Conveni d' empreses d'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics. Contenen la pujada de l'1% . La Conselleria té previst incorporar-ho entre setembre o octubre, incloent-hi els endarreriments des de gener 2017.

 

Clica aquí per veure les taules

 

La Conselleria ha publicat les taules salarials actualitzades desglosades per hores, incloent els sexennis.

Clica aquí per a veure les taules amb l'augment de l'1 %

Clica aquí per veure les taules actualitzades amb l'augment del CRIB i de l'1%

Calendari de festes per a l'any 2018 a les Illes Balears

 1 de gener                        Cap d'Any                                      Dilluns                  
 6 de gener
 Epifania del Senyor
 Dissabte
 1 de març
 Dia de les Illes Balears
 Dijous
 29 de març
 Dijous Sant
 Dijous
 30 de març
 Divendres Sant
 Divendres
 2 d’abril
 Dilluns de Pasqua
 Dilluns
 1 de maig
 Festa del Treball
 Dimarts
 15 d’agost
 Assumpció de Maria
 Dimecres
 12 d’octubre
 Festa Nacional
 Divendres
 1 de novembre
 Dia de Tots Sants
 Dijous
 6 de desembre
 Dia de la Constitució
 Dijous
 8 de desembre
 Immaculada Concepció
 Dissabte
 25 de desembre
 Dia de Nadal
 Dimarts

 

Resolució BOIB

 

Nota informativa: abonament de triennis de direcció

El departament de nòmines de centres concertats de la Conselleria d'Educació i Universitat informa que amb la nòmina del mes de juliol, a més del 37,1% de la paga extra 2012 els directors, directores i caps d'estudis de centres concertats cobraran els triennis de direcció, amb retroactivitat des del mes de febrer 2016. Per a pròxims abonaments, hauran de ser els centres els que facin la petició expressa.

 

Clica aquí per llegir el document

Resolució provisional de dotació de personal d'atenció a la diversitat curs 2017/18

S'ha publicat al BOIB del 8 de juliol la resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018. El termini per presentar al·legacions és de deu dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació al butlletí.

S'ha publicat també la ressolució per la qual s’aprova l’ampliació de determinades hores de professorat de suport educatiu per als centres concertats per al curs 2017-2018. Es pot presentar el desacord amb la ressolució fins dia 14 de juliol.

Clica aquí per llegir el document

Clica aquí per llegir la ressolució de l'article 19.3

Programa de cooperació territorial per a l'aprenentatge de llengües estrangeres

Ha sortit publicada al BOIB de 22 de juny 2017 la resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.

Clica aquí per llegir la resolució