Sexennis

Resolució provisional sexennis: novembre, desembre i gener 2019

Ha sortit publicades a la plana web de la Conselleria d'Educació les Resolucions provisionals de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de novembre i desembre de 2018 i gener 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació.

Resolució novembre

Resolució desembre

Resolució gener

Llistat definitiu sol·licituds octubre 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades l'octubre de 2018.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics a 1 de novembre.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 16 d'abril de 2019.

Vegeu la resolució.

Resolució provisional de sexennis. Sol·licituds octubre 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes d'octubre de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació.

Resolució.

Llistat definitiu sol·licituds setembre 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el setembre de 2018.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics a 1 d'octubre

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 4 de març de 2019.

Vegeu la resolució.

Resolució llistes provisionals setembre 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de setembre de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la se¡va publicació.

Resolució.

Pàgina 1 de 9