Legislació

Resolucions sobre la modificació i manteniment dels concerts educatius curs 2019-2020

Publicada al BOIB la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2019/20.

Resolució provisional

Publicada al BOIB la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de setembre de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2019/20.

Resolució definitiva

Resolucions sobre la modificació i manteniment dels concerts educatius curs 2018-2019

Publicada al BOIB la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2018/19.

Resolució provisional

Publicada al BOIB la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de setembre de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2018/19.

Resolució definitiva