Legislació concertada

Resolucions sobre la modificació i manteniment dels concerts educatius curs 2020-2021

Publicada al BOIB la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d'11 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2020/21.

Resolució provisional

Publicada al BOIB la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de xx de xx de xx sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2020/21.

Resolució definitiva

Instruccions gaudi permís acumulació de lactància

El departament de Centres Concertats ha publicat una modificació de les instruccions per al curs 2019/2020 pel que fa referència al permís acumulat de lactància.

*El R.D. Llei 6/2019 permet el fraccionament dels permisos de maternitat i paternitat.

*La Conselleria permetrà gaudir el permís acumulat de lactància després de qualsevol fracció del permís de maternitat o paternitat (i no després de la primera fracció, com fins ara), sempre que sigui abans que l’infant compleixi els 9 mesos.

*La Conselleria recorda que segueix essent d’aplicació la normativa que diu que l’excedència (abans dels 9 mesos) i l’acumulació del permís de la lactància són incompatibles.

Resolucions sobre la modificació i manteniment dels concerts educatius curs 2019-2020

Publicada al BOIB la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2019/20.

Resolució provisional

Publicada al BOIB la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de setembre de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2019/20.

Resolució definitiva