Llistat definitiu sol·licituds abril i maig de 2019

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades els mesos d'abril i maig de 2019.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics des del mes de maig i de juny, respectivament.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 23 de novembre.

Vegeu la resolució de les sol·licitud presentades el mes d'abril.

Vegeu la resolució de les sol·licitud presentades el mes de maig.