Instruccions de la Conselleria d'Educació - Vaga 8M

En motiu de la Vaga Feminista del 8M, la Conselleria d'Educació i Univeristat ha dictat les següents instruccions dirigides als centres educatius.