Resolució llistes provisionals sexennis maig 2018

S'ha publicat a la plana web de la Conselleria d'Educació i Universitat la resolució del director general de Planificació i Centres del llistat provisional de sol·licituds de sexennis admeses i excloses, presentades entre el dia 1 i 31 de maig de 2018.

Aquí teniu el llistat.