Sexennis. Llista definitiva de sol·licituds enviades entre l'1 i el 31 de gener 2018

S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades o desestimades relatives al complement d'antiguitat lligat a la formació (sexenni). El termini per interposar recurs d'alçada finalitza el 22 de juny de 2018.

 

Clica aquí per llegir el document