Sol·licitud oficial per demanar la reducció a 23 hores lectives a secundària

Els centres han de penjar al Gestib abans del 25 de maig 2018 el llistat de persones que tenguin dret i desitgin reduïr una hora lectiva, passant així de 24 a 23 hores lectives i 7 complementàries. Recordam que el curs 2018/19 afecta a les persones que tenguin 50 anys o més.

Clica aquí per descarregar la sol·licitud a entregar al centre