A dia 29 de juny de 2011 s'han realitzat eleccions sindicals a 78 centres d'ensenyament concertat. L'STEI-i ha aconseguit el 41'3% de representació amb un total de 119 delegats.

Finalitzades les eleccions sindicals del sector de l'ensenyament concertat, l'STEI-i segueix essent el sindicat més representatiu a les Illes Balears.

Volem agrair el recolzament del professorat a la nostra tasca sindical.