Taules salarials corresponents als anys 2013, 2014 i 2015 del Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació

Veure taules actualitzades