General

L'STEI reclama a la UIB una major dotació de places per al màster de formació del professorat

Prop de 800 persones han quedat excloses del màster de formació de professorat que ofereix la Universitat de les Illes Balears

Molts exclosos no tenen cap altra opció que fer el màster en línia a una universitat privada, amb l’elevat cost econòmic que suposa

L’STEI proposa que la Conselleria d’Educació i la Universitat es coordinin per a resoldre una situació que perjudica molta gent

Un cop coneguda la llista definitiva dels alumnes admesos al màster de formació del professorat de la Universitat de les Illes Balears, l’STEI Intersindical denuncia el gran nombre d’aspirants que n’han quedat exclosos. El nombre de persones admeses és de 282 mentre que el d’excloses arriba a 797!!

Davant la propera obertura de la convocatòria d’interinitats, les ofertes d’oposicions a cossos docents o l’opció de fer feina a un centre concertat o privat, moltes persones excloses del màster de la UIB no tenen cap altra opció que cursar aquesta formació en línia en universitats privades, amb el gran cost econòmic que suposa.

A més, també es priva la gent que no pot fer el màster a la UIB de la formació equivalent a la capacitació en llengua catalana per a l’educació secundària dins el pla d’estudis d’aquest. Els queda l’opció de cursar el seminari de llenguatge específic a través del Pla de Formació Lingüística i Cultural del Professorat a càrrec de la UIB, al marge del màster de formació.

Per aquest motiu, el sindicat reclama a la Conselleria d’Educació i a la Universitat de les Illes Balears que es coordini amb la Universitat de les Illes Balears per tal d’augmentar l’oferta de places per a cursar el màster de formació del professorat, així com també preveure i organitzar els centres educatius suficients en què es podrien fer les pràctiques; per tal de poder assumir el gran nombre de persones que n’han quedat excloses.

Palma, 19 d’octubre de 2020

Convocatòria de proves de català gener 2021

El BOIB núm. 175, 13 d’octubre publica la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 9 d’octubre de 2020 per la qual es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Ampliació de la dotació de personal de suport curs 2020-2021

El BOIB núm. 174, de 10 d’octubre publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de setembre de 2020 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2020-2021.

Programa per a la prevenció de la violència de gènere

El BOIB núm.174, de 10 d’octubre publica la Resolució conjunta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 6d’octubre de2020 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts parcialment amb fons públics (centres concertats) que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2020»

L’STEI manifesta el seu suport als PTSC

L’STEI manifesta el seu suport als PTSC (professional social a l'àmbit educatiu)

  • Els PTSC han de ser presents a totes les etapes educatives
  • El Sindicat reclama una negociació per evitar l'encavalcament de funcions entre educadors socials i PTSC

L’STEI Intersindical acosta la realitat i comunica el malestar dels professors tècnics de Serveis a la Comunitat (PTSC) a la Conselleria d’Educació. Aquests professionals intervenen per garantir l’atenció a la diversitat dins l'àmbit educatiu en coordinació amb la resta de professionals de l’orientació educativa i nombrosos serveis externs.

El PTSC ha d’intervenir a totes les etapes educatives

Mitjançant una instància, el nostre sindicat reclama el compliment del que marca l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig del 2019, que regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional, i que estableix la presència de PTSC als serveis d’orientació existents a les diferents etapes educatives. Ara com ara, llur intervenció es limita a les etapes d’educació infantil i primària.

Encavalcament de funcions i manca de coordinació

Davant l’anunciada contractació d’educadors socials des del Programa PROA+ per intervenir en els centres educatius, l’STEI Intersindical demana que es pacti l’organització amb el col·lectiu de PTSC, així com també la negociació amb els representants dels treballadors al si de la mesa sectorial. La presència simultània de les dues figures professionals als centres educatius poden dificultar la dinàmica d’intervenció.