General

Mesa de concertada i comissió de concerts 09-07-2020

S’han reunit la Comissió de Concerts i la Mesa de Concertada per acordar la pròrroga de la dotació de personal de suport per atenció a la diversitat per al curs 2020-2021. Aquesta pròrroga sempre serà respecte a la darrera dotació addicional adjudicada.

Igual que els altres anys, es podran fer les modificacions que cada centre necessiti del PTs, ADs o ALs, sempre que siguin dins la mateixa etapa.

Aquesta pròrroga va deslligada del possible augment de les dotacions de les plantilles dels centres amb el FONS COVID EDUCATIU, que serà tractat a una Mesa de Concertada de final de mes.

Hem de ressaltar que a diferència del Govern Estatal, la Conselleria d’Educació del Govern Balear sí que invertirà doblers d’aquest FONS COVID als centres concertats del les Illes Balears.

Pel que fa a les dotacions dels ATEs, hi ha una convocatòria diferent que és resoldrà a finals del mes d'agost.

El director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, comenta que la situació actual és molt complicada però que de moment no hi ha cap tipus de retallada per al sector.

Se'ns informa que la setmana que ve hi haurà una reunió amb les directores i directors dels centres concertats, Inspecció Educativa i el Departament de Planificació i Centres, on els sindicats assistirem com a oients, per aclarir els dubtes existents respecte a la planificació dels curs vinent.

Reducció a 23 hores lectives per al curs 2020-2021

Han sortit publicades a la plana web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les instruccions per sol·licitar la reducció de 24 a 23 hores de jornada lectiva del professorat d'ESO, FP  i batxillerat que estigui a jornada completa per al curs 2020-2021. 

Ja està obert el tràmit al GESTIB. El termini d’introducció de dades al GESTIB acaba el 14 de juny.

Podeu trobar les instruccions i l'imprès aquí.

Incorporació desprès d'una excedència o reducció de jornada

La Direcció General de Planificació i Centres ha enviat una comunicació sobre els criteris aplicables a partir del desconfinament pel que fa al retorn de l’excedència o l’ampliació a la jornada completa després d’una reducció de jornada.

Per aquest fi, la Conselleria demana que les reincorporacions o modificacions de jornada que hagin de fer-se efectives durant el maig o el dia 1 de juny es sol·licitin abans de dia 18 de maig de 2020 (dia en que es tanquen les nòmines) per tal que la modificació ja consti a la nòmina del mes actual.

Les reincorporacions a partir del 2 de juny rebran el tractament habitual:

- Les que es sol·licitin per primera vegada després del naixement del fill o filla, es duran a terme en tots els casos.

- Qualsevol altra situació necessitarà d’una causa objectiva que justifiqui la sol·licitud, i aquesta serà valorada pel Departament de Nòmines de Concertada per ser autoritzada.

Aquí teniu el document.

Manifest del Primer de Maig de 2020

tit 1rMaig2020

La conjuntura que vivim, marcada per una crisi sanitària sense precedents que visiblement conduirà també a una crisi socioeconòmica de dimensions extraordinàries, fa que enguany la data del Primer de Maig cobri un sentit nou i especialment rellevant.

El Primer de Maig és el dia de les persones treballadores, condició que abasta la immensa majoria de la població. Tots i totes patim i patirem les conseqüències que porta i portarà aquesta pandèmia global, que ha posat el sistema capitalista neoliberal en evidència, i que generarà uns índexs d’atur difícils de maquillar, amb els greuges derivats cap a la classe treballadora, que, un cop més, serà la més perjudicada si no s’emprenen mesures polítiques valentes i innovadores que impedeixin el patiment d’una majoria de la població.

Llegeix més...