Diverses entitats de tot el domini lingüístic de la llengua catalana hem fet públic un manifest amb el qual volem denunciar que les constitucions espanyola, francesa i italiana instauren el principi de desigualtat legal entre ciutadans en matèria lingüística, en no preveure per a la llengua catalana un estatut equivalent al que atorguen a les llengües de les seues comunitats majoritàries, amb les quals s’identifiquen de manera exclusiva, cosa que consagra tota mena de pràctiques
discriminatòries i mena inevitablement a la minorització del català, avantsala de la seva residualització i substitució.
Davant d’això volem proclamar el dret col·lectiu de les comunitats catalanoparlants a existir de manera incondicionada, i el dret de les persones que les integren a viure en català de manera lliure i plena.

Les entitats signants són les següents:

 

Manifest

manifest enllaçats

 

 

entitats