Oposicions i ofertes de feina

IMAS, borsa de treball Treballador social

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social.

Borsa de treball Tècnic Informàtic

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 8 d'agost de 2016, per la qual es
convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial,
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a

Pàgina 10 de 19