Ofertes d'ocupació pública personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 20 de juny de 2018 que aprova els exercicis i els temaris pels quals s'han de regir les proves selectives per a l'ingrés a les escales, subescales, classes i especialitats de personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2016 i 2017.