Borsa de treball Tècnic Informàtic

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 8 d'agost de 2016, per la qual es
convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial,
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a