Aprovat el primer catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell Insular de Mallorca

El BOIB d'avui, 10 de gener de 2019, fa pública la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per la qual s’aprova el  primer catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell Insular de Mallorca.