Consell Insular de Mallorca (IMAS) Oferta pública d'ocupació 2018

El BOIB núm. 162, de 27 de desembre publica la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), de 10 de desembre de 2018, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari al servei de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2018.