Llista provisional amb les baremacions dels mèrits dels aspirants a formar part de la borsa d'auxiliars administratius.

Screenshot 1

*Llistat

El bulletí, març-abril 2019