Pressuposts de l'Estat: problemes per a la gestió del empleat públic

El projecte de llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2017 conté un article que genera molta polèmica: l'article 19, el qual ve a dir, en el seu apartat dos, que el personal funcionari interí podrà ser nomenat per un període màxim de tres anys. Pareix ser, però, que el PP s'ha autoesmenat una esmena que ha presentat a aquesta apartat, per rectificar el que és un despropòsit en l'ocupació pública. Veurem com acaba.
[...]

Diario de Mallorca | 29.maig.2017