Les Balears, la comunitat on més s'abandonen els estudis

abandonament escolar