Fan falta més recursos per lluitar contra l'absentisme escolar

cosme ib3