Fora Por! Article d'opinió Mª Antònia Font.

El català a la sanitat ja és un requisit. Ara falta que surti el decret que desplega la llei. Idò endavant i fora por. Saber català només pot aportar-vos coses bones. No és difícil, no mossega i a més a més obri portes a una millor comunicació i entesa amb una part de la població que, sigui d'on sigui, vol parlar el català. I el vol parlar perquè s'hi expressa millor, hi té dret i és la llengua que ha triat per comunicar-se en el territori en què el català és una de les dues llengües oficials.

Si tots coneixem el català contribuïm a la seva pervivència com a llengua i cultura. Contribuïm a preservar un important patrimoni cultural d'aquestes illes. Contribuïm a fer justícia. El català té dret a ocupar el lloc que li correspon i a estar en igualtat de drets amb l'altra llengua oficial

Diario de Mallorca | 18.01.18

Pàgina 9 de 16