Volem pensions públiques o privades?

Ara que tothom parla del futur de les pensions públiques, cal fer esment a alguna de les recomanacions del Pacte de Toledo (1995) que s'està duent a terme des de fa temps: els plans de pensions privats. També la Unió Europea (directiva 2003/41) considera que els plans de pensions d'ocupació seran un complement cada vegada més important.

Ens referim als plans de pensions d'ocupació, aquells plans privats en què el promotor és l'empresa o una administració pública i els beneficiaris són els treballadors i les treballadores de l'empresa o el personal empleat públic de l'administració promotora. Perquè obrir plans de pensions d'ocupació (d'empresa) suposa que els sous que s'hi destinen no incrementen la massa salarial i –per tant– no cotitzen i no ingressen a la caixa de la Seguretat Social.

Llegeix més...
Pàgina 7 de 16