IGUALTAT, DEMOCRÀCIA I SOLIDARITAT: LES ALTERNATIVES A L’ODI I ELS AUTORITARISMES

 

  • Concentració convocada per la Plataforma per la Democràcia
  • Dia 23 de març a les 12.00 h a la Plaça de l'Olivar de Palma


world against racismL’avanç dels autorismes que vénen no és un fenomen nou. I això ho sabem bé a Europa, on a pesar de la història negra del segle passat tornen a revifar personatges com Salvini a Itàlia i Orban a Hongria. És també un fenomen global, perquè personatges com Bolsonaro o Trump governen a països importants com Brasil o els Estats Units. I a l’Estat espanyol no estam exempts de l’amenaça, després de la porta oberta a Andalusia als pactes amb l’extrema dreta. Líders i governs que des del poder polítc i alimentats pels poders econòmics i mediàtcs promouen discursos d’odi de tal manera que els normalitzen en la societat. Discursos d’odi als quals hi subordinen les polítques públiques, que redueixen a la mínima expressió. Gent que considera «txiringuitos» els serveis socials, o els programes de protecció a les dones víctmes de violència de gènere, i criminalitza la diversitat en totes les seves expressions, des de les persones d’origen migrant o refugiades fns als col·lectus LGTBi. Gent que defensa obertament l’abolició de les comunitats autònomes i que vol passar per damunt del nostre autogovern i menysprea la diversitat lingüístca i cultural. Gent que justfca les retallades de drets fonamentals com la llibertat d’expressió, i defensa la persecució d’actvistes polítcs i socials que són arbitràriament privats de llibertat.


Es tracta de gent sense escrúpols, que lluny de qüestonar les raons estructurals per les quals la precarietat i la pobresa de bona part de la societat han esdevingut cròniques amb la crisi mentre es rescatava bancs amb diners públics, aproften el malestar de la gent per apuntar justament contra els sectors més vulnerables, o contra aquelles que volem qüestonar un sistema que només serà sostenible si es fonamenta en més igualtat real, més democràcia i més llibertat. Odi contra les dones i el moviment feminista. Odi contra les esquerres i contra l’organització democràtca de les treballadores i treballadors que representa el moviment sindical. Odi a la recuperació de la nostra memòria històrica, al reconeixement de la lluita antfranquista i a les víctmes del franquisme. Odi contra l’ecologisme i la lluita contra el canvi climàtc. Odi contra les docents i els docents. Odi contra les alternatves a un model social explotador, patriarcal i antdemocràtc.

Odi contra totes i contra tot, quan justament el que cal és una societat unida i solidària si volem que no trepitgin més encara els drets de totes i tots. Odi que compta amb grans altaveus i amb la manipulació i la mentda com a estratègia de penetració social.

Per tot això, les enttats sota-signants feim una crida a la gent d’arreu de les Illes i de tota procedència:


• A mobilitzar-se en la defensa dels valors democràtcs i de dignitat humana, i a sumar esforços i teixir xarxes per tal de frenar els discursos d’odi i fragmentació social que volen minar la convivència social.

• A exigir una informació pública i contrastada que no faci d’altaveu de posicionaments que mereixen el rebuig de tota la societat des del simple respecte als drets humans.

• A exigir als partts polítcs democràtcs que no facin seguidisme dels discursos d’odi, i alhora assumeixin la seva responsabilitat en la defensa de la democràcia i els drets humans, però també en el compromís d’un horitzó de canvi social i benestar per a la majoria.

• A sumar-se a totes les mobilitzacions i accions que els diferents col·lectus, i especialment el moviment feminista, desplegaran en els propers mesos: cada acció de carrer ha de ser un element d’impugnació de l’amenaça del feixisme i els autoritarismes, i una llavor d’esperança en una societat i un món millors.