LLISTA DEFINITIVA D'INTERINS SENSE OPOSITORS
Convocatòria ordinària 31/07/18
La informació aquí continguda pot contenir errades. Si en trobes alguna, ens la pots fer arribar a publica@stei.cat
Està elaborada eliminant els opositors de la *llista d'admesos de dia 18 de juny [+info]
No està inclosa la informació dels exclosos, consultau el pdf
El filtre no funciona bé en alguns navegadors i mòbils. Si no et funciona prova-ho a l'ordinador amb el Chrome.

    

Qui som | Contacta | Delegacions i horaris | Resultats electorals | Formació | Afiliació | Quotes


©STEI Sindicat de treballadores i treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears. C/ Jaume Ferran, 56. 07004. Palma. Mallorca. Espanya. stei.cat. Telèfon: 34 971 901600. Fax: 34 971 903535 Inscrit al registre de la DG de la Funció Pública de Presidència del Govern d’Espanya, número 49. CIF: G07126956