LLISTA DEFINITIVA D'INTERINS
Convocatòria ordinària 30/06/17
La informació aquí continguda pot contenir errors.
Consultau la font oficial [+info]
No està inclosa la informció dels exclosos, consultau el pdf
El filtre no funciona bé en alguns navegadors i mòbils. Si no et funciona prova-ho a l'ordinador amb el Chrome.

    

Qui som | Contacta | Delegacions i horaris | Resultats electorals | Formació | Afiliació | Quotes


©STEI Sindicat de treballadores i treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears. C/ Jaume Ferran, 56. 07004. Palma. Mallorca. Espanya. stei.cat. Telèfon: 34 971 901600. Fax: 34 971 903535 Inscrit al registre de la DG de la Funció Pública de Presidència del Govern d’Espanya, número 49. CIF: G07126956