Concurs de trasllats funcionaris: llista definitiva d'admesos i exclosos

AL BOIB núm. 57 del 30 d’abril de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre