Resum de la Mesa Sectorial de Serveis Generals (27/05/2021)

Recuperació dissabte festiu

El personal funcionari de Serveis Generals gaudirà d’un dia més de assumptes propis en compensació de la festivitat de dia 1 de maig que enguany fou en dissabte.

Concurs de trasllats

La directora general ens va informar que l’EBAP està perfilant la proposta de les bases del concurs de trasllats i que aviat les durà a Mesa Sectorial per a negociar-les.

Carrera Professional interins

Està previst que al final del mes de juny es reuneixi la Comissió Bilateral entre l’Estat i la Comunitat Autònoma per negociar la interposició del recurs d’inconstitucionalitat de l’Estat contra els articles 12 i 24 de la Llei de Pressuposts. La directora general ens ha informat que la postura del Govern serà la defensa del dret a cobrar la carrera professional dels funcionaris interins.

Convocatòria fase ordinària carrera professional

L’STEI Intersindical recordà a l’Administració que enguany fa 5 anys de la implantació de la carrera professional i que, per tant, es compleix el primer dels requisits perquè els personal pugui progressar en la carrera. Per això, exigim la negociació de la fase ordinària del procediment per obtenir els nivells de carrera professional horitzontal.

La directora general exposà que abans de negociar la convocatòria inicial és necessari negociar i establir els criteris i objectius, tal com estableixen els acords de carrera. A més, ens va informar que no estava en condicions de garantir la convocatòria per a enguany.

Des de l’STEI Intersindical exigirem a l’Administració agilitzar les negociacions i defensarem els acords de carrera i el dret del personal de Serveis Generals a progressar en la seva carrera professional.

Aplicació del 0.9% de 2021

L’Administració ens va informar que a la nòmina de juny es farà efectiva l’aplicació del 0.9% a les retribucions bàsiques.

Modificació relació de llocs de treball orgànics.

L’Administració ens va informar que, probablement, al BOIB de dimarts es publicarà la modificació de la RLT amb la nova estructura del Govern de les Illes Balears.

Oposicions Cos Superior

Una vegada publicat al BOIB la modificació de la RLT amb la reestructuració orgànica es publicaran els llocs de feina del Cos Superior oferits a les persones que han aprovat les oposicions del Cos Superior.