Publicat concurs de trasllats del personal laboral CAIB

Al BOIB de dissabte 12 de gener s'ha publicat la Resolució que convoca el concurs de trasllats per personal laboral fix de la CAIB. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.