Instruccions ATE per al curs 2019/20

Des de el Servei d’Atenció a la Diversitat s’han publicat les instruccions per ATE per al curs 2019/20.

L’ADMINISTRACIÓ VULNERA ELS DRETS I LES FUNCIONS DEL COL·LECTIU D’ATE

En data de 10 de juny, com cada any, es publica a la plana del servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General d’Innovació Educativa les instruccions per al personal tècnic educatiu (ATE) per al curs 2019-2020. La novetat d’enguany és que s’ha prescindit de la pertinent convocatòria de la part social per negociar o informar dels canvis que es volen fer per part d’aquesta direcció general, i han pres una decisió completament unilateral.

A través d’aquest document, es modifiquen les funcions d’ATEs establertes en el Conveni Col·lectiu i se’n vulneren diversos drets. Des del sindicat STEI-intersindical hem sol·licitat la convocatòria d’un comitè extraordinari d’educació per tractar sobre aquest tema i hem fet les passes necessàries perquè l’Administració pública aclareixi aquests fets i que els rectifiqui perquè, en cas contrari, estam disposats a dur endavant les mobilitzacions i actuacions que considerem oportunes.

Palma, 12 de juny de 2019

STEI ConnectaNET

A l’STEI posam en marxa una innovadora eina de comunicació per al personal de neteja.

Amb el servei de missatgeria instantània Connecta STEI, rebràs via WhatsApp informació immediata d’obertura de tràmits (concurs de trasllats, comissions de serveis, interinitats, oposicions, etc.), actualitat laboral, cursos, etc.

Com t’hi pots apuntar? És molt senzill!

  1. Instal·la el WhatsApp al teu mòbil.
  2. Guarda el número 692116281 a la teva agenda de contactes amb el nom STEI ConnectATE.
  3. Envia un missatge de whatsapp al número 692116281 (si ho fas des del mòbil, fes clic al número anterior) de whatsapp amb la paraula CONNECTA, indicant el teu nom, llinatges, DNI, centre de treball (o atur), illa, sector i professió.
Llegeix més...

Instruccions ATE 2018-19

La Direcció General d'Innovació Educativa ha publicat les Instruccions per al personal ATE per al curs 2018-19.

Les principals novetats són aquestes:

  • Reconeix que la participació en sortides que excedeixen l'horari laboral és voluntària.
  • Concreta que l'equip de suport ha de convocar el personal ATE a les reunions en què es tracten casos dels alumnes que atén.
  • Suprimeix definitivament el "manteniment" de dispositius.

Aquestes tres novetats responen a les nostres demandes.

Carrera professional: llistes provisionals assoliment nou nivell de carrera (2)

En relació a la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, us informam:

-Que les comissions en data d'11 de juny han fet pública a través de la intranet la llista provisional de persones que assoleixen un nou nivell de carrera i les que no.

-Que s'ha atorgat un termini de tres dies hàbils perquè les persones interessades puguin formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional..

Pàgina 1 de 3