Instruccions ATE 2018-19

La Direcció General d'Innovació Educativa ha publicat les Instruccions per al personal ATE per al curs 2018-19.

Les principals novetats són aquestes:

  • Reconeix que la participació en sortides que excedeixen l'horari laboral és voluntària.
  • Concreta que l'equip de suport ha de convocar el personal ATE a les reunions en què es tracten casos dels alumnes que atén.
  • Suprimeix definitivament el "manteniment" de dispositius.

Aquestes tres novetats responen a les nostres demandes.

Carrera professional: llistes provisionals assoliment nou nivell de carrera (2)

En relació a la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, us informam:

-Que les comissions en data d'11 de juny han fet pública a través de la intranet la llista provisional de persones que assoleixen un nou nivell de carrera i les que no.

-Que s'ha atorgat un termini de tres dies hàbils perquè les persones interessades puguin formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional..

STEI ConnectATE

A l’STEI posam en marxa una innovadora eina de comunicació.

Amb el servei de missatgeria instantània Connecta STEI, rebràs via WhatsApp informació immediata d’obertura de tràmits (concurs de trasllats, comissions de serveis, interinitats, oposicions, etc.), actualitat laboral, cursos, etc.

Si ets afiliat o afiliada, tendrà el servei exclusiu de poder fer consultes a través del Connecta STEI.

Com t’hi pots apuntar? És molt senzill!

  1. Instal·la el WhatsApp al teu mòbil.
  2. Guarda el número 652392371 a la teva agenda de contactes amb el nom STEI ConnectATE.
  3. Envia un missatge de whatsapp al número 652392371 (si ho fas des del mòbil, fes clic al número anterior) de whatsapp amb la paraula CONNECTA, indicant el teu nom, llinatges, DNI, centre de treball (o atur), illa, sector i professió.
Llegeix més...

Borses ATE i neteja: llista definitiva d'aspirants seleccionats

Al BOIB núm. 152 del 3 de desembre de 2016 s’han publicat les Resolucions per la qual s’aproven, segons la proposta definitiva, les llistes d'aspirants seleccionats del concurs per formar part de la borsa de treball de personal laboral no permanent de les categories professionals d’auxiliar tècnic educatiu i de neteja de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat per Resolució de 29 de gener de 2016 (BOIB núm. 25, de 23 de febrer)

És inajornable abordar el debat sobre l'estabilitat del personal ATE

ATEformacioPETIT

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat al personal ATE fix de 12 mesos que –durant el període en què la resta del personal ATE no té contracte amb l’Administració– haurà d’assistir a unes sessions formatives sobre prevenció de riscos laborals.

Per això l'STEI Intersindical ha registrat un escrtit al director general de Funció Pública on li donam l’enhorabona per la primera acció formativa organitzada per Funció Pública que en 20 anys s’ha destinat al personal auxiliar tècnic educatiu i li fem les consideracions següents:

  • Consideram que l’Administració no pot discriminar la resta del personal ATE, que –ben igual que el personal fix de 12 mesos– té el dret preferent a la formació en temps de feina que garanteix l’article 14.g) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
  • Coincidirem que, en la situació precària en què l’Administració manté la resta del personal ATE, el dret a la formació en temps de feina dels col·lectius que no són fixos a 12 mesos no s’avé del tot amb la necessitat dels centres educatius de mantenir atesos els nins amb necessitats educatives especials durant l’horari lectiu.

Una vegada més es mostra que és inajornable abordar el debat sobre l’estabilitat del personal ATE. En un període de temps raonable, tothom ha d’estar contractat 12 mesos 37,5 hores setmanals. A més, cal reduir l’escandalós percentatge d’interinitat.

Quina formació ha previst l’Administració per al personal que no és fix a 12 mesos? En cas que aquesta formació s’estengui a altres àrees temàtiques, ha calculat l’Administració l’impacte discriminatori que pot suposar per als nins amb necessitats educatives que –en funció de la figura contractual de l’ATE del seu centre– no els atengui personal igualment competent? Volem accentuar la diferència entre ATE de primera i de segona? Volem fer diferències també en la qualitat assistencial que reben les criatures?

Pàgina 1 de 2