Convocatòria diverses categories de les oposicions Serveis Generals CAIB

Al BOIB núm. 57 del 30 d’abril de 2019 s’han publicat les resolucions per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les oposicions als cossos de l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears següents:

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de les resolucions al BOIB.