Oposicions Aux. Administratiu: aixecament de la suspensió cautelaríssima

En data 9 de novembre de 2018,la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de les Illes Balears ha comunicat l'aixecament de la suspensió cautelaríssima, de data 2 de novembre de 2018, del procés selectiu per a l’ingrés al cos auxiliar de l’Administració General de la CAIB.

Podeu consultar el contingut de l'Auto aquí.